HomeAbout usPricing - articdesign

نظام يتم فية المحاسبة بالمتر ,باقات متنوعة وتشطيب متكامل علي المفتاح

[bt_bb_section layout=”boxed_1200″ top_spacing=”large” bottom_spacing=”medium” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_image image=”2666″ size=”full” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_left” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”Aartic Design” headline=”باقات تشطيب لكل الناس ” subheadline=”” html_tag=”h1″ size=”large” align=”inherit” dash=”bottom” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text el_id=”” el_class=”” el_style=””]

تعمل شركة ارتيك ديزاين على تقديم إلى عملائها مجموعة رمن الافكار لبناء
منزل وتصميم داخلي مثالي وذلك من خلال فريق ضخم من مهندسي الديكور

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”اتصل بنا” icon=”” icon_position=”left” url=”contact” target=”_self” align=”inherit” size=”small” color_scheme=”” style=”filled” width=”inline” shape=”inherit” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ top_spacing=”large” bottom_spacing=”medium” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”#f1f1f1″ background_image=”2351″ background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_left” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”عروض الباقات” headline=” أختر الباقة التي تريد الاستفسار عنها

” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”medium” align=”inherit” dash=”bottom” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_right” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_price_list title=”الباقة الذهبية” subtitle=”” currency=”” price=”5000″ items=”2LPZiNmM2K/ZiiDZhdi52KrZhdivINiMINiu2LHYp9i32YzZhSDZhdi12LfZgdmLINmF2K3ZhdmI2K8g2YXYudiq2YXYryDZiNiq2KzZh9mM2LIg2K/YtCDZiNin2YbYqtix2YbYqiDZiNiq2YTZjNmB2YjZhiDYjCDYqtis2YfZjNiyINiz2KfZiNmG2K8g2LPZjNiz2KrZhSDYjCDZhdmB2KfYqtmM2K0g2KfZhNmI2K3ZhyDZh9in2KzYsSDZgdix2YbYs9in2YjZiiDYjArZhdmB2KfYqtmM2K0g2LTZhtin2YzYr9ixINij2Ygg2YXYp9mM2LnYp9iv2YTZh9inINiMINiq2LTYt9mM2Kgg2KfYs9io2YjYqtin2Kog2YjZhNmM2K/Yp9iqINmE2YTYrNio2LPZiNmFINio2YjYsdivINiMINiz2LnYsSDYp9mE2LPYqNmI2KogNTXYrCDZhNmE2YXYqtixINi52K/YryAwNTUg2LPYqNmI2Kog2Iwg2KjYr9mI2YYg2YbYrNmBCgrZhdmI2KfYs9mM2LEg2KfZhNiq2LrYsNmM2Kkg2KPZg9mI2KfYq9mM2LHZhSDYttmF2KfZhiDZhdiv2Yog2KfZhNit2YzYp9mHINmF2YjYp9iz2YzYsSDYp9mE2LXYsdmBINit2YXYstipINiMINin2YTYtdit2Ysg2KfZjNiv2YzYp9mEINin2LPYqtin2YbYr9ixINij2Ygg2K/ZjNmI2LHZgdmM2KouLi7Yrtin2YTYt9in2Kog2KzYsdmI2YfZiyAp2KfYrtiq2YzYp9ixINin2YTYtNix2YPYqSgg2IwK2LnYstmEIEJOQwoK2KfZhNi02YLZhyDZg9in2YXZhNipINij2KjZjNi2INmD2YbYp9mI2YEg2KfZjNi32KfZhNmJICIg2KrYuti32YzZhyDYp9mE2LTZgtipINio2KfZhNmD2KfZhdmEICIKCti52K/YryAyINis2YbYqCDYr9mM2YPZiNixINiu2LTYqCDZgdmLINin2YTYsdmM2LPYqNi02YYg2YjYudiv2K8g2YjYp9it2K8g2KzZhdioINmE2YPZhCDYp9mE2LrYsdmBIF3Yrdiz2Kgg2KfZhNiq2LXZhdmM2YVbCgrYr9mH2KfZhiDZiNis2Ycg2LPZjNmE2LEuLi7Ys9it2Kgg2LnYr9ivNCDYs9mD2KfZg9mM2YYg2YXYudis2YjZhiDYp9mI2YbZiNi02YzZhNivINiMINiv2YfYp9mGINi52K/YryAyINmI2KzZhyDYqNin2YTYs9iq2YzZgyDYjCDYr9mH2KfZhiDZiNis2YfYp9mGINis2YjYqtmGICnYp9ij2YTZhNmI2KfZhiDYrdiz2Kgg2KfZhNiq2LXZhdmM2YUoCgrYo9ix2LbZjNin2Kog2KfZhNix2LPYqNi02YYg2YjYp9mE2LfYsdmC2Kkg2KjZiNix2LPZhNmM2YYg2YXYqtmI2LPYtyA1NTXYrCDZhNmE2YXYqtixINiMINij2LHYttmM2KfYqiDYp9mE2LrYsdmBIEhERiDYqtix2YPZiyDYjCDYrdmI2KfYpti3INin2YTYrdmF2KfZhdin2Kog2LPZjNix2KfZhdmM2YMK2YXYqtmI2LPYtyAyNTXYrCDZhNmE2YXYqtixINiM2LrZjNixINi02KfZhdmEINin2YTZiNiy2LEg2KfZhNiv2YzZg9mI2LEKCtis2YXZjNi5INin2KfZhNio2YjYp9ioINio2YzYqti0INio2KfZjNmGINin2YXYsdmM2YPZiwoK2KfYo9mE2YTZiNmF2YzYqtin2YQgQlM5INi52LHZjNi2INiy2KzYp9isINi52KfZg9izINmI2LPZhNmDINi12YTYqCDZhdin2YbYuSDYp9mE2LXZiNiqINmI2KfZhNit2LHYp9ix2KkgKdin2YTZiNit2K/YqSDYrdiq2YswNTXZhSApMNmF2KrYsdij2YTZiNmF2YzYqtin2YQoKCAp2KfZhNmI2K3Yr9ipINit2KrZizI1NdmFICkwMtmF2KrYsdij2YTZiNmF2YzYqtin2YQoKArYpdi52KfYr9ipINiq2YbYuNmK2YUg2KfZhNij2KvYp9ir” color_scheme=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”background: #FFF;” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_price_list][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_price_list title=”الباقة الفضية” subtitle=”” currency=”” price=”3500″ items=”2YjYqtis2YfZjNiyINiv2LQg2YjYp9mG2KrYsdmG2Kog2YjYqtmE2YzZgdmI2YYg2Iwg2YXZgdin2KrZjNitINin2YTZhNmI2K3ZhyDZh9in2KzYsSDZgdix2YbYs9in2YjZiiDYjCDZhdmB2KfYqtmM2K0g2YHZjNmG2YjYsyDYp9mIINiz2KfYsyDYjArYqti02LfZjNioINin2LPYqNmI2KrYp9iqINmI2YTZjNiv2KfYqiDZhNmE2KzYqNiz2YjZhSDYqNmI2LHYr9iMINiz2LnYsSDYp9mE2LPYqNmI2KogMzXYrCDYudiv2K8wNSDYs9io2YjYqiDYjNio2K/ZiNmGINmG2KzZgQoK2YXZiNin2LPZjNixINin2YTYqti62LDZjNipINij2YPZiNin2KvZjNix2YUg2LbZhdin2YYg2YXYr9mKINin2YTYrdmM2KfZhyDZhdmI2KfYs9mM2LEg2KfZhNi12LHZgSDZg9in2LPZjNmEINiMINi52LLZhCDYs9mM2YPYpyAwNTAg2Iwg2KfZhNi12K3ZiyDYr9mM2YjYsdmI2YHZjNiqLi4u2K7Yp9mE2LfYp9iqINis2YjZhNivKdin2K7YqtmM2KfYsSDYp9mE2LTYsdmD2KkoCti62YzYsSDYtNin2YXZhCDYp9mD2LPYs9mI2KfYsdin2Kog2KfZhNit2YXYp9mFCgrYp9mE2LTZgtmHINmD2KfZhdmE2Kkg2KPYqNmM2LYg2YPZhtin2YjZgSDYp9mM2LfYp9mE2YkgKdit2LPYqCDYp9mE2KrYtdmF2YzZhSgKCti52K/YryAyINis2YbYqCDYr9mM2YPZiNixINiu2LTYqCDZgdmLINin2YTYsdmM2LPYqNi02YYgXdit2LPYqCDYp9mE2KrYtdmF2YzZhVsKCtiv2YfYp9mGINmI2KzZhyDYs9mM2YTYsS4uLtiz2K3YqCDYudiv2K80INiz2YPYp9mD2YzZhiDZhdi52KzZiNmGINiz2KfZjNio2LMg2IzYr9mH2KfZhiDZiNis2YfYp9mGINis2YjYqtmGCgrYqNmI2LHYs9mE2YzZhiDZhNmE2LHYs9io2LTZhiDZiNin2YTYt9ix2YIg2YXYqtmI2LPYtyAzNTXYrCDZhNmE2YXYqtixLi4u2LPZjNix2KfZhdmM2YMg2KfZhNi62LHZgSDZiNin2YTZhdi32KjYriDZiNin2YTYrdmF2KfZhdin2Kog2YPZhNmM2YjYqNin2KrYsdinINmF2KrZiNiz2LcgMDA12Kwg2YTZhNmF2KrYsSDYutmM2LEg2LTYp9mF2YQg2KfZhNmI2LLYsSDYp9mE2K/ZjNmD2YjYsQoK2KPYqNmI2KfYqCDYp9mE2LrYsdmBINmD2KjYsyDZiNio2KfYqCDYp9mE2LTZgtmHINmF2LXZgditINiq2LHZg9mLINin2YTYs9i52LEgNTU1NdisCgrYp9ij2YTZhNmI2YXZjNiq2KfZhCBCUzkg2LXYutmM2LEK2KrYrti32YrYtyDYr9in2K7ZhNmKINmF2LnZitin2LHZigrYqti12YXZitmFINin2YTZhdi32KjYrgrYqtmG2LjZitmFINmD2LHYp9is2KfYqg==” color_scheme=”dark-accent-skin” el_id=”” el_class=”” el_style=”box-shadow: 0 5px 25px rgba(0,0,0,.25); background: #FFF;” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_price_list][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_left” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_price_list title=”الباقة الاقتصادية ” subtitle=”” currency=”” price=”2500″ items=”2KfZhNmD2YfYsdio2KfYoSDYp9iz2KfZhNmDINiz2YjZjNiv2Yog2YXYudiq2YXYryDYjCDYrtix2KfYt9mM2YUg2YXYtdi32YHZiyDZhdit2YXZiNivINmF2LnYqtmF2K8g2YjYqtis2YfZjNiyINiv2LQg2YjYp9mG2KrYsdmG2Kog2YjYqtmE2YzZgdmI2YYg2Iwg2YXZgdin2KrZjNitINin2YTZhNmI2K3ZhyDZgdmM2YbZiNizINiMINmF2YHYp9iq2YzYrSDZgdmM2YbZiNizINin2Ygg2LPYp9izINiMINiq2LTYt9mM2KgK2KfYs9io2YjYqtin2Kog2YjZhNmM2K/Yp9iqINmE2YTYrNio2LPZiNmFINio2YjYsdiv2IzYs9i52LEg2KfZhNiz2KjZiNiqIDI12Kwg2LnYr9ivNTUg2LPYqNmI2Kog2IzYqNiv2YjZhiDZhtis2YEKCtmF2YjYp9iz2YzYsSDYp9mE2KrYutiw2YzYqSBCUiDYttmF2KfZhiDZhdiv2Yog2KfZhNit2YzYp9ipINmF2YjYp9iz2YzYsSDYp9mE2LXYsdmBINmD2KfYs9mM2YQg2LnYstmEIEJSINin2YTYtdit2Ysg2KfZjNiv2YzYp9mEINiz2KrYp9mG2K/YsSDYrtin2YTYt9in2Kog2LHZiNmD2KcgKdin2K7YqtmM2KfYsSDYp9mE2LTYsdmD2KkoCti62YzYsSDYtNin2YXZhCDYpdmD2LPYs9mI2KfYsdin2Kog2KfZhNit2YXYp9mFCgrYp9mE2LTZgtmHINmD2KfZhdmE2Kkg2KPYqNmM2LYg2YPZhtin2YjZgSDYp9mM2LfYp9mE2YsgKdio2YzYqiDZhtmI2LEoCgrYudiv2K8g2KzZhtioINmI2KfYrdivINiv2YzZg9mI2LEg2K7YtNioINmB2Ysg2KfZhNix2YzYs9io2LTZhiBdINit2LPYqCDYp9mE2KrYtdmF2YzZhVsKCtiv2YfYp9mGINmI2KzZhyDYs9mM2YTYsS4uLtiz2K3YqCDYudiv2K80INiz2YPYp9mD2YzZhiDZhdi52KzZiNmGINiz2KfZjNio2LMg2Iwg2K/Zh9in2YYg2YjYrNmH2KfZhiDYs9in2YzYqNizCgrYs9mM2LHYp9mF2YzZgzY1KjY1INmD2YTZjNmI2KjYp9iq2LHYpyDZhNmE2LHZjNiz2KjYtNmGINmI2KfZhNi32LHZgiDZhdiq2YjYs9i3MDA12Kwg2YTZhNmF2KrYsdiM2LPZjNix2KfZhdmM2YMg2KfZhNi62LHZgSDZiNin2YTZhdi32KjYriDZiNin2YTYrdmF2KfZhdin2Kog2YPZhNmM2YjYqNin2KrYsdinINmF2KrZiNiz2LcwMzXYrCDZhNmE2YXYqtixCtiM2LrZjNix2LTYp9mF2YQg2KfZhNmI2LLYsSDYp9mE2K/ZjNmD2YjYsQoK2KPYqNmI2KfYqCDYp9mE2LrYsdmBINmD2KjYsyDZiNio2KfYqCDYp9mE2LTZgtmHINmF2LXZgditINiq2LHZg9mLINin2YTYs9i52LEgMzU1NdisCgrYp9ij2YTZhNmI2YXZjNiq2KfZhCBCUzk=” color_scheme=”” el_id=”” el_class=”” el_style=” background: #FFF;” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_price_list][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=””][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/1″][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]

WhatsApp chat
اتصل بنا